поверненнядитинства

Політика конфіденційності

Дана угода про конфіденційність розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних.
Дана Політика конфіденційності (надалі - «Політика конфіденційності») є невіддільною частиною умов користування Сайтом, укладених між відвідувачем (надалі «Користувач») та Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Повернення дитинства» стосовно використання сайту: https://returnofchildhood.com.ua/ (надалі «Сайт»).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ1.1. У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:1.1.1. «Адміністрація сайту Благодійного фонду (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені адміністратори сайту, що діють від Благодійної організації «Благодійний фонд «Повернення дитинства», які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.1.1.2. "Персональні дані" - це будь-яка інформація, яка стосується конкретної фізичної особи (суб'єкта персональних даних) та може ідентифікувати її безпосередньо або опосередковано.1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.1.1.4. "Конфіденційність персональних даних" - це обов'язок Адміністратора або іншої особи, яка отримала доступ до персональних даних, забезпечувати їх захист від несанкціонованого доступу, використання, зміни або поширення без згоди відповідного суб'єкта персональних даних або законної підстави.1.1.5. «Користувач сайту Благодійної організації «Благодійний фонд «Повернення дитинства» - особа, яка має доступ до сайту Благодійного фонду, і використовує його за допомогою мережі Інтернет.1.1.6. "Cookies" - це невеликий фрагмент даних, який веб-сервер відправляє на комп'ютер користувача через веб-браузер при першому відвідуванні відповідного сайту. Цей фрагмент зберігається на комп'ютері користувача та надалі використовується веб-браузером для ідентифікації користувача при кожному відвідуванні сайту та передачі інформації зворотно на веб-сервер через HTTP-запит.1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ2.1. Користуючись сайтом, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації або оформленні покупки, користувач підтверджує, що є повнолітньою особою, а також дає згоду Благодійній організації «Благодійний фонд «Повернення дитинства» і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних.2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті. Ці дії можуть бути здійснені з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень. Також, з метою здійснення взаємодії з користувачем, в тому числі мережами електрозв’язку, надсилання SMS-повідомлень і електронних листів, до відкликання такої згоди.2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи поштову розсилку, електронну пошту, мережу Інтернет та інші засоби.2.4. Персональні дані, що дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступними категоріями інформації:● ПІБ користувача;● контактний номер телефону користувача;● адреса електронної пошти (email).

3. МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ3.1. Персональну інформацію Користувача Благодійна організація «Благодійний фонд «Повернення дитинства» використовує для таких цілей:● ідентифікації Користувача;● надання Користувачеві ефективної підтримки;● зв’язку з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються обробки запитів і заявок від Користувача;● проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. КАТЕГОРІЇ ЗІБРАНИХ ДАНИХ4.1. Категорії Персональних даних, збір яких здійснює сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie» і Дані про використання мережевих ресурсів.4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати сайт при його використанні.4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання даних власнику.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою надання допомоги, згідно зі зверненням Користувача.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ6.1. Користувачі мають право:6.1.1. дізнатися, чи були збережені їхні Персональні дані;6.1.2. звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися про їх зміст та походження;6.1.3. перевірити їх достовірність чи попросити їх доповнити;6.1.4. видалити, оновити або виправити Персональні дані;6.1.5. перетворити в формат, що забезпечує анонімність;6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону;6.1.7. виступити проти їх обробки за всіма без винятку законних підставах.6.2. Відповідні запити слід направляти Адміністрації сайту за адресою, вказаною в контактних відомостях на сайті.

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування сайту Користувачем, з метою отримання статистики відвідувань і ефективності його використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного Користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які сайт може відправити браузеру Користувача, і вони будуть збережені на комп’ютері Користувача для подальшої їх ідентифікації сайтом.7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами. З плином часу ця інформація дозволяє поліпшити досвід.

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ8.1. Благодійна організація «Благодійний фонд «Повернення дитинства» здійснює необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, змінення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.8.2. Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на сайті Благодійної організації «Благодійний фонд «Повернення дитинства». Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, тоді Благодійний фонд не несе відповідальності за його подальші дії.8.3. Користувач обізнаний про те, що Адміністрація сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачу за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору та обробки Персональних даних.9.2. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування, сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адреса).

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.10.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Благодійної Організації “Благодійний фонд «Повернення дитинства», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

КОНТАКТИ

Зв’яжіться з нами

Якщо ви потребуєте гуманітарної чи іншої допомоги, зв’яжіться з нами, заповнивши форму на сайті.

  • Наш email

    au.moc.doohdlihcfonruter%40pleh

  • наша юридична адреса

    Україна, Київ, пр. Повітрофлотський, 92-Б, 03151